Najava događanja

22. rujna u 19,30 sati je susret Župnog pastoralnog vijeća, vjeroučitelja i kateheta;
26. rujna u 17 sati je susret molitelja Žive krunice;
27. rujna Katehetska nedjelja i Nedjelja bračnih jubileja.