RASPORED ČITAČA ZA SVIBANJ

Ovoga tjedna neće biti posebnog susreta za čitače. Raspored za mjesec svibanj biti će u sakristiji. Molimo čitače da se sami upišu u raspored za slijedeći mjesec.