SLAVLJE SAKRAMENTA SV. POTVRDE

U utorak 29. svibnja u 20 sati u velikoj dvorani pastoralno-kulturnog središta bl. Alojzija Stepinca biti će susret krizmanika drugog razreda s dekanom Županjskog dekanata preč. Josipom Filipovićem. Dekan će u ime nadbiskupa mons. dr. Đure Hranića provjeriti spremnost krizmanika za sakrament sv. potvrde.

U subotu 02. lipnja u prostoru crkve na otvorenom u 19 sati biti će sv. misa i euharistijsko klanjanje s krizmanicima.

U nedjelju 03. lipnja kod mise u 10.30 u našoj župi biti će slavlje svete potvrde. Slavlje će predvoditi naš nadbiskup i metrpolit mons. dr. Đuro Hranić.