NADBISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA

Ministranti koji su se prijavili za susret trebaju doći u petak 22. lipnja u 7,45 sati ispred Gimnazije, odakle će krenuti za Đakovo.