UPISIVANJE MISNIH NAKANA

Upisivanje misnih nakana za srpanj i kolovoz biti će od utorka 26. lipnja u popodnevno radno vrijeme župnog ureda u 17 sati.