SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG I EKONOMSKOG VIJEĆA SA NOVIM ŽUPNIKOM

U utorak 21. kolovoza u 19.30 sati u prostoru župnoga stana održat će se sastanak župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća sa novim župnikom.