PRIJAVA ZA OGRIJEV

Naš župni Caritas moli sve koji su u potrebi da se do kraja studenoga u župnom uredu prijave za ogrjev.