SASTANAK KATEHETA

U ponedjeljak 26. studenoga u 19,30 sati u župnoj kući.