ŽUPNA STATISTIKA ZA 2018. GODINU

U protekloj 2018. godini bilo je 39 krštenih (od toga njih 6 ne živi u župi); 52 prvopričesnika; 73 krizmanika; 26 parova je vjenčano; 74 umrlih (od toga njih 29 prije smrti nije primilo sakramente).
radi usporedbe donosimo i statistiku za 2017. godinu:
55 krštenih (od toga njih 7 je izvan župe); 70 prvopričesnika, 84 krizmanika, 35 parova je vjenčano, 62 umrlih (od toga njih 28 prije smrti nije primilo sakramente).