TJEDAN SOLIDARNOSTI S CRKVOM U BiH

Slijedeća nedjelja je nedjelja solidarnosti s Crkvom u BiH. Prikupljenu milostinju darovat ćemo braći i sestrama Crkve u BiH koji su u potrebi.