GETSEMANSKA URA

U četvrtak nakon mise Večere Gospodnje u prostoru naše župne crkve biti će Getsemanska ura (jedan sat klanjanja pred svetohraništem)