ŽUPNE OBAVIJESTI
PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
15.07.2018.

VJENČANJA
- U petak 20. srpnja u našoj župi ženidbu će sklopiti Leonardo Kelava i Ivana Tešić, a u subotu 21. srpnja ženidbu će sklopiti Matej Lenić i Kristina Lenić. Čestitamo!

Raspored svetih misa
17.07.2018. - 22.07.2018.

1. UTORAK 18,30 sati + Franjo i Ana Iličić
2. SRIJEDA 18.30 sati + Đuro, Kata i Mara Čović
3. ČETVRTAK 18,30 sati +Stjepan Kobašević i Klara Jakišić
4. PETAK 06,00 sati + Ilija Vuković
5. SUBOTA 08,00 sati + iz ob. Bušić
6. NEDJELJA
08.30 sati + Petar i Magdalena Galović
10,30 sati - PRO POPULO
18,30 sati +Antun, Ivan, Manda Bušić

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
- od ponedjeljka do petka – prijepodne: 09 do 12 sati
– poslijepodne: 17 do 18.30 sati

Radno vrijeme župnog ureda

Od ponedjeljka do petka
Prijepodne: od 9:00 do 12:00 sati
Poslijepodne: od 17:00 do 18:30 sati

Župni ured info

Veliki Kraj 47
32270 Županja
Hrvatska
T: (032) 837-700
W: www.zupa-ivanakrstitelja.hr

© 2017. Župa Mučeništva sv. Ivana Krstitelja - Županja