ČETVRTI PETAK VELIKE DEVETNICE SRCU ISUSOVU

u novoj godini naš četvrti korak Velike devetnice Srcu Isusovu učinit ćemo na prvi petak koji se sjedinjuje sa svetkovinom Svete Marije Bogorodice odnosno Svjetskim danom mira. Zato će sv. mise biti u 9; 10,30 i u 18 sati.
Mogućnost za ispovijed je u župnoj crkvi: od 8,30 do 11 sati, te poslijepodne od 17 sati pa dok bude potrebe. Ispovijeda se u župnoj crkvi iza glavnog oltara (kada je svjetlo upaljeno pristupite). Ako od ispovijedi o Božiću nismo učinili teški grijeh ne trebamo doći na ispovijed. Kako u rastu vjere i uzdizanja duše prema Bogu određivati težinu grijeha. Svaki grijeh prvenstveno je nevjernost Kristu jer njegove riječi nisu nam životno načelo. Grijeh je i zlo koje meni samome šteti, čini me nečovječnijim i smanjuje ljudsku dobrotu.