ŽIVA KRUNICA

nakana molitelja Žive krunice za siječanj je: za prestanak pandemije. Započni Novu godinu s dobrim odlukama i nakanama, a jedna neka bude da se priključiš molitvi samo jedne desetice dnevno (manje od 5 min).