DARUJMO POTREBITE U KORIZMI

i ove godine u korizmene petke i utorke, prikupljat ćemo darove za naše potrebite koje ćete moći ostavljati u košarama kod ulaza u župnu crkvu. Vaš dar neka našim bližnjima u potrebi pokaže snagu vjere u Kristovu pobjedu nad zlom. HVALA TI!