ČITANJE BOŽJE RIJEČI

Prihvati izazov skupine zaljubljenika koja je za 365 dana napravila dva plana pristupa svakodnevnom čitanju Biblije: linearni i usporedni pristup. Obadva pristupa preuzmi na našoj župnoj web stranici. Preuzeti planovi napravljeni su po danima u mjesecu no ti ih, bez obzira na predloženo, slijedi istim redoslijedom, a pročitano pribilježi svoj datum ili samo prekrižite.
Božja Riječ bila ti na rast i poticaj, a iz nje svakog dana crpili Božje milosti i blagoslove. Na čitanje i proučavanje potiči i druge poput sv. Jeronima koji kaže: Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista, ili bl. Alojzije Stepinac koji tvrdi: Više vrijedi jedna stranica Svetoga Pisma, nego svi romani svijeta.