KUĆNA CRKVA (OBITELJ) – USKRSNA SVIJEĆA

uprisutnjujući simboliku Kristova Uskrsnuća, po uzoru na Uskrsnu svijeću, u svojem domu, napose kada je obitelj na okupu, na Uskrs (i cijelo vrijeme uskrsne osmine) neka je upaljena svijeća kao znak Uskrsne Kristove pobjede nad smrću.