RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

Kod prijave sakramenata ili ako vam je potreban neki dokument, prije dolaska u župni ured najavite dolazak (kontakte vidi u podnožju), kako bi vas traženo čekalo u uredu. Za kraće dolaske nije potrebna prethodna najava.
Redovito dežurstvo u župnom uredu je od utorka do petka:
– prijepodne: od 9 do 12 sati
– poslijepodne: od 16,30 do 17,30 sati