AKCIJA CARITASA UOČI CRKVENOG GODA

- U ponedjeljak 20. kolovoza od 9 do 18 sati Caritas naše župe prikupljat će hranu i novac za potrebite župljane. Prikupljenu hranu i novac podijelit ćemo:
- Utorak 21.08. od 9 do 12 sati
- Srijeda 22.08. od 9 do 12 sati
- Četvrtak 23.08. od 14 do 17 sati.
- Caritas neće raditi od 27.08. do 17.09. 2018.