SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA I KATEHETA

U utorak 20. studenoga u 20,15 sati u svečanoj dvorani za sastanke Pastoralnog centra održat će se sastanak članova Župnog pastoralnog vijeća i svih kateheta.