KATOLIČKI KALENDARI ZA 2019.

U župnom uredu možete nabaviti jednolisne i dvanaestolisne kalendare.