NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Presveto Trojstvo (lat. Trinitas) je kršćanska dogma koja govori da je Bog u svojoj naravi jedan, ali da su u njemu sadržane tri Osobe (Otac, Sin i Duh Sveti). Proglašena je 325. g. na Nicejskom ekumenskom saboru na kojem je istovremeno osuđeno arijevska hereza koja je taj nauk nijekala. Za simbole sv. Trojstva u srednjem vijeku upotrebljavala se slika tri koncentrična i različito obojena kruga ili u krug upisan istostranični trokut.

Od XVI. st. primjenjuje se kao simbol trokut u kome je ucrtano »Božje oko«. Istostranični trokut simbol je Trojstva jer predočava tri jednaka dijela povezana u jedno. Od XII. do XV. stoljeća pojavljuje se prikaz Trojstva u obliku triju jednakih sjedećih likova ili dvaju jednakih likova (Otac i Sin) nad kojima lebdi golubica Duha Svetoga. No najučestaliji prikaz Trojstva u zapadnoj ikonografiji je razlikovao i individualizirao tri Osobe, tako da je Otac prikazan kao starac (Bog), Sin u muževnoj dobi, a Duh Sveti kao golubica. Trokutna aureola iznad glave upotrebljava se kod prikazivanja Boga Oca.

Molitva Presvetom Trojstvom za obitelj!
Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji
ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi. Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom. Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi. Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!