ZAMJENA STOLARIJE NA ŽUPNOJ KUĆI

Sve što je u župi vidljivo, plod je suradnje i rada vjernika i svećenika. Postojeći objekti koji su izgrađeni prije ili unazad desetljeća, čine našu zajednicu ponosnom jer i danas služe svojoj svrsi. Tako je i sa župnom kućom koja je građena 1983. godine. Danas poslije četiri desetljeća, onda postavljena stolarija, očituje svoju dotrajalost. To je uzrok da župna kuća ima najveće ekonomske gubitke vidljive u potrošnji plina i električne energije.


Projektom zamjene vanjske stolarije na župnoj kući, želimo istaknuti odgovornost prema vašim darovima koje s ljubavlju darujete za uzdržavanje župnih objekata. Rado bi ovaj projekt aplicirali na Evropske fondove, no za razliku od drugih institucija vjerskim zajednicama je to onemogućeno. Stoga nakon dugo vremena molim sve obitelji i pojedince da se uključimo u skupljanje priloga za financiranje projekta. Po principu kamen po kamen palača, zahvalni smo za svaki Vaš dar koji ćete izdvojiti za ovu nakanu.