PRVI PETAK

1. studenoga, na Svi Svete, je drugi petak velike devetnice Srcu Isusovu. Sv. mise u župnoj crkvi su u 8,30 i 18,30 sati s pričešću pod obje Euharistijske prilike, a na groblju je misa u 10,30 sati. Ispovijed je u crkvi: od 8 do 11 sati te od 17 sati do kraja mise.
večernje Euharistijsko klanjanje je od večernje svete mise do ponoći. Za klanjanje je potrebno da se jave čuvari Presvetog oltarskog sakramenta koji će se izmjenjivati svakih 30 minuta. Potaknimo jedni druge i bdimo u molitvi s Gospodinom.
krizmanici klanjanje počinje u 20 sati.