KATOLIČKI KALENDARI ZA 2020.

u župnom uredu možete kupiti jednolisne i dvanaestolisne kalendare.