ZORNICE

- svako Došašće svoju snagu ima u odluci da kroz četiri tjedna, činimo žrtvu u pohađanju misa zornica. U našoj župi od sutra zornice počinju u 6 sati. Pohađanje Zornica, ali i samo vrijeme Došašća, potiče naš duh na karitativnu osjetljivost prema potrebitima. Tako ćemo u prvom tjednu došašća na zornicama prikupljati priloge za ogrjev našim potrebitim župljanima.
- Djeca će na svakoj zornici u sakristiji dobiti sličicu koje će na kraju došašća biti znak ustrajnosti i redovitosti pohađanja.
- Trgovina BOSO će na kraju svakog tjedna nagrađivati najrevniju djecu. Zato u sakristiji svakog ponedjeljka treba reći svoje inicijale i preuzeti kupon, a svakog narednog dana doći u sakristiju po novi pečat.