KATOLIČKI KALENDARI ZA 2020.

u župnom uredu možete nabaviti jednolisne i dvanaestolisne (ostalo je još manji broj) kalendare.