ŽUPNI CARITAS

Zauzetošću volontera naš Župni Caritas redovitim dežurstvima: utorkom od 9 do 12 sati i četvrtkom od 14 do 17 sati, +otvara vrata kako za potrebite tako i za vaše darove, koje na radost potrebitih s obzirnošću i ljubavlju uredne donosite. Božja dobrota treba tvoje ruke – dođi i pridruži nam se!
• U prostore župnog Caritasa može se ući samo s maskom!