ŽUPNI CARITAS

od 15. rujna naš Župni Caritas vraća se redovitim dežurstvima:
- utorkom od 9 do 12 sati i - četvrtkom od 14 do 17 sati.
Božja dobrota treba tvoje ruke – dođi i pridruži nam se!
Caritas do daljnjeg NE PRIMA TEKSTIL! Tekstil ne ostavljajte ni pred vratima Caritasa, ni u župnom dvorištu.
U prostore Caritasa može se ući samo s maskom!