Featured

Vlč. Ivan Benaković postigao akademski stupanj magistra biblijskih znanosti

RIM / ĐAKOVO (TU) – Nakon položenih ispita te izrade završnog magistarskog, odnosno licencijatskog rada, vlč. Ivan Benaković, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 9. svibnja 2019. godine, pri Papinskom Biblijskom institutu (Pontificio Istituto Biblico) u Rimu postigao je akademski stupanj magistra biblijskih znanosti (SSL – Sacra Scriptura Licentiam).

Licencijat iz biblijskih znanosti završen je nakon izrade magistarskog rada pod vodstvom prof. Luce Pedrolija, a tema rada bila je „An exegetical-theological analysis of Rev 19, 11-16 with special attention to the dynamism of naming“ („Egzegetsko-teološka analiza Otk 19, 11-16 s posebnim naglaskom na dinamizam imenovanja”).

Rad je baziran na analizi naslova koji se pridaju „mesijanskoj“ figuri jahača u navedenom odlomku iz Knjige Otkrivenja. Budući da se „mesijanskoj figuri“ pridaje više imena, rad je fokusiran na egzegetsko-teološkoj analizi istih. Metodološki, rad je izrađen po normama sinkroničnog čitanja biblijskog teksta Knjige Otkrivenja, kako bi se bolje razumjelo zadani odlomak iz Otk 19, 11-16. Upravo susljedno, odnosno sinkronično čitanje biblijskog teksta Knjige Otkrivenja bit će ključ za pravilno razumijevanje iste te će polučiti pravilne hermeneutske principe za njezino tumačenje. Još preciznije, ovaj rad želi još jednom ukazati kako je važna unutar-biblijska egzegeza tekstova te intertekstualni pristup tekstovima Biblije, jer bi se moglo reći kako je Knjiga Otkrivenja bazirana na tzv. re-kreaciji postojećih biblijskih te ekstra biblijskih tekstova, ali u svjetlu Krista koji joj je temeljni hermeneutski princip.

Cjelovit tekst se može pročitati: http://djos.hr/vlc-ivan-benakovic-postigao-akademski-stupanj-magistra-biblijskih-znanosti/

Radno vrijeme župnog ureda

Od ponedjeljka do petka
Prijepodne: od 9:00 do 12:00 sati
Poslijepodne: od 17:00 do 18:00 sati

Župni ured info

Veliki Kraj 47
32270 Županja
Hrvatska
T: (032) 837-700
E: zupa1.zupanja@gmail.com
W: www.zupa-ivanakrstitelja.hr