PRVI PETAK – MISNE NAKANE KOJE SE ŠALJU U ĐAKOVO
Featured

PRVI PETAK – MISNE NAKANE KOJE SE ŠALJU U ĐAKOVO

svakog prvog petka uz redovitu nakanu koju svećenik prikazuje, vi imate mogućnost da budete na svetoj misi (jednoj od dvije) te molite za vašu nakanu koju ste prethodno kroz tjedan upisali u župnom uredu. Vi ćete osobno Bogu tu nakanu prinijeti i za vrijeme sv. mise za nju moliti, a potom će sve one biti proslijeđena u Đakovo kako bi za njih bile služene pojedinačne sv. mise. 

Radno vrijeme župnog ureda

Od ponedjeljka do petka
Prijepodne: od 9:00 do 12:00 sati
Poslijepodne: od 17:00 do 18:00 sati

Župni ured info

Veliki Kraj 47
32270 Županja
Hrvatska
T: (032) 837-700
E: zupa1.zupanja@gmail.com
W: www.zupa-ivanakrstitelja.hr