Župne službe

U župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja djeluju mnoge službe, čija je zadaća pomoći župniku u organiziranju života župe, organiziranju različitih pobožnosti, oko ekonomskih pitanja te kao poslužitelji ili animatori u liturgiji.

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) sa svoja tri odbora (za navještanje, za liturgiju i za karitativno djelovanje) broji 18 članova i vodeća je savjetodavna služba u župi za područje pastoralnog života župe. Naravno da osim savjetovanja župnika, oni imaju značajan udio u organizaciji i provođenju nekih vitalnih aktivnosti župe (župna kateheza, pučke pobožnosti, skrb o župljanima u potrebi…).
Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) pomaže župniku oko svih ekonomskih poslova župe, materijalna pitanja vezana uz župu ( kao npr. obnova postojećih i izgradnja novih objekata u župi), a broji 5 članova.

Služba čitača na liturgijskim slavljima vrlo je odgovorna i časna. U našoj se župi uvijek vodila velika briga o liturgijskom čitanju. Čitač mora razumjeti pročitani tekst, stoga se nastoji da ne čitaju djeca već odrasli župljani ili mladež, a u iznimnim slučajevima na svagdanjim misama, čitaju ministranti. Redovito se, za večernju misu nedjeljom, uzimaju čitači iz redova krizmanika i mladih.

Izvanredni djelitelji pričesti pomažu svećeniku u izvanrednim prilikama u dijeljenju svete pričesti. Iako je praksa pričešćivanja vjernika iz ruke laika relativno nova, naši su se župljani navikli na ovakvu praksu jer se u našoj župi vjernici u velikom broju ispovijedaju i pričešćuju, što bi jako produžilo svetu misu kada svećeniku ne bi pomagali i vjernici laici. Oni za ovu službu imaju mandat nadbiskupa.

Za ministrante sa sigurnošću možemo reći da su župnikova desna ruka. Teško je zamisliti misno slavlje bez ministranata kao poslužitelja kod oltara. U našoj župi je dugogodišnja praksa da ministranti kupe i milostinju, a kako imamo mnogo ministranata srednjoškolaca, često ih zapadne i liturgijsko čitanje. Potpunu brigu o njima vodi župnik, a o njihovu ruhu - angažirane majke.

Radno vrijeme župnog ureda

Od ponedjeljka do petka
Prijepodne: od 9:00 do 12:00 sati
Poslijepodne: od 17:00 do 18:00 sati

Župni ured info

Veliki Kraj 47
32270 Županja
Hrvatska
T: (032) 837-700
E: zupa1.zupanja@gmail.com
W: www.zupa-ivanakrstitelja.hr